Hvor lett kan lederes moralske kompass vippes av pinnen?

Store skandaler som avsløringen av Panama Papers, Enron og Madoffs Ponzi svindel viser at det er noen få ”råtne epler” som ofte er kjernen til problemet men de viser også at omfanget av svindelen ikke ville vært mulig uten at gode ledere tok dårlige valg og var blinde for hvordan de selv påvirkes av situasjonspresset. 

Kunnskap om psykologiske prinsipper for atferdsendring blir allerede brukt av våre politikere til å påvirke våre beslutninger; som når det gjelder å få oss til å velge et grønnere alternativ, et sunnere matprodukt eller betale skatten vår i tide. 

Små dytt, små endringer i ordlyden av setning har vist seg å påvirke vår atferd. Dette foredraget vil utforske hvordan vi kan bruke den samme kunnskapsbasen til å øke kvaliteten på lederes beslutninger (atferds etikk). Hvordan ledere kan endre sine mentale innstilling slik at de øker sin gjennomslagskraft, stiller bedre spørsmål, blir mer årvåkne og motstandsdyktige mot manipulasjon. Hvis ledere blir mer bevisste på at deres etiske beslutninger blir tatt intuitivt og at de sjelden er optimale, så kan de også bevisst ta mer gjennomtenkte valg ved å gjøre den vonde tenkejobben først, før de tar sine beslutninger. 

Det er troen på at ”vi vil ta gode valg fordi vi er gode personer ”som kan gjøre ledere sårbare for å bli blinde når de ”røde flaggene”  viser seg i en situasjon. Det er denne troen som kan føre til mangel på kritiske spørsmål og at gode ledere lar etikken blekne i bakgrunnen der beslutninger blir tatt.

Foredraget ble sist holdt på Juristkongressen 2016. Deltagerne ga foredraget i snitt 5,11/6 i formidlingsevne.

Bilde 3.-forelesninger- juristkongress.jpg
 

Kritisk tenkning

Hvordan kan kunnskap om sosialpsykologi gjøre oss mer motstandsdyktige mot manipulasjon og ekstremisme?

Hvordan kan skolen fremme demokratisk kompetanse hos elevene? Et svar er; å lære dem å si nei til ulike typer situasjonspress og å gjenkjenne slike situasjoner slik at de kan sette ord på ubehaget eller komme seg ut av situasjonen. Kritisk tenkning er en ferdighet som kan styrkes med tørrtrening. 

Foredraget er basert på forskningen til sosialpsykologene Robert Cialdini, Daniel Kahneman, Leon Festinger og Albert Bandura og deres bidrag til beslutningspsykologi. Vi mennesker har noen grunnleggende svakheter når vi skal ta beslutninger om å si ja eller nei til noe. Vi blir mer motstandsdyktige når vi vet og er forberedt på hva disse svakhetene er. Det gjelder alle men ungdom er mer sårbare fordi ungdomstid ofte er en usikker tid.

Foredraget ble sist holdt på:

  • Eidsvoll 1814. Nettverksdagen for Romerike 25.nov-2016. 
  • Den Nasjonale konferanse mot Radikalisering og voldelig ekstremisme, 16 september 2016
  • Halden MOTløft februar 2017
  • BUPP Sarpsborg 7 desember 2016- MOTløft
  • Ungdomskonferansen Sarpsborg 19 april 2017
  • Foredrag om radikaliseringsprosessen for MOTløft konferansen i Sarpsborg 8. mars 2018