Det gir mening å fokusere på følelser på arbeidsplassen fordi det er så tett knyttet til din gjennomslagskraft og beslutningsevne.

Evne til å regulere egne følelser og ikke minst imøtekomme andres vanskelige følelser er en viktig ferdighet for ledere. Arbeidsplassen er et sted hvor logisk og rasjonell tenkning dominerer men også illusjonen av hvor rasjonelle vi mennesker faktisk er kan dominere. Derfor blir følelsenes rolle i beslutningsprosesser ofte neglisjert og faren er stor for at ledere mister muligheten til en optimal beslutning i ulike situasjoner. Evnen til å håndtere og regulere følelser er viktig for god flyt på arbeidsplassen både for ledere og medarbeidere. Vil du lære mer om dette og hvordan du kan øke din gjennomslagskraft på etiske og effektive måter? Da kan jeg hjelpe deg. Jeg har over 12 års erfaring med å gi lederveiledning og har unik kompetanse på sosial innflytelse og forhandlinger.

 

Nyhet! Å forstå og forandre på følelser

Dette er den første norske fagboken om Emosjonsfokusert Terapi (EFT), skrevet av psykolog Jan Reidar Stiegler ved Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR). 

Emosjonsfokusert terapi (EFT) er en empirisk støttet behandling med røtter i humanistisk terapi, gestaltterapi, emosjonsteori og tilknytningsteori. Den tar utgangspunkt i at emosjoner på en grunnleggende måte organiserer individets selvopplevelse, hvordan informasjon tas inn og tolkes, våre handlingsvalg og hvordan vi samhandler med andre. 

EFT er en opplevelses- og prosessorientert form for terapi utviklet av Dr. Leslie Greenberg og hans kolleger, som gjennom tiår har studert videoer av terapi og identifisert både hva som fremmer hensiktsmessig emosjonell prosessering, hvordan man kan jobbe med grunnleggende emosjonell smerte og hva som skal til for å endre denne smerten.

 Terapeutisk endring i EFT skjer ved hjelp av bevissthet om, aktivering og omforming av følelser, samt refleksjon og meningsdannelse, alt innenfor rammen av en empatisk relasjon. EFT har gjennom en rekke studier vist seg effektiv i behandling av depresjon, traumer og spiseforstyrrelser.