Hvem var Roxy?

Jeg har gleden av å meddele at forfatternes stipendkomité i Det faglitterære fond (NFF), har tildelt meg 6 månedsverk for bokprosjektet; "Hvem var Roxy"?, den 15 juni 2017.

Konkurransen om dette stipendet er stor og jeg er derfor ekstra stolt og glad for å kunne fordype meg i prosjektet. Boken handler om rekruttering til ekstremisme. Det er en personlig fortelling om hvordan jeg som 19 åring kunne endres fra en normal til en radikal person som tok navnet ”Roxy” og som ofret alt for å”redde de sultne barna i verden”. Boken utforsker den mørke siden av mennesket og hvor langt vi kan være villig til å gå for å høre til. 

FRITT ORD – 2018.
Hurra jeg fikk stipend fra Fritt Ord. Stipend ble innvilget 14 juni 2018. 
Tusen takk, jeg er super takknemlig. Det betyr at jeg kan skrive ferdig boken
Høst 2018/Vår 2019. Uten stipend ville ikke det vært mulig.

Mer informasjon kommer snart! Følg med!


Ny bok: «Radikalisering – fenomen og forebygging»
Minotenks omtale av boken: I boken «Radikalisering – fenomen og forebygging» beskriver Norges fremste eksperter og praktikere hvordan radikalisering foregår, og deler erfaringer fra arbeid i felt. De gir en oppdatert innføring i både islamistisk ekstremisme og høyreekstremisme, og tilbyr praktiske verktøy for hvordan vi best kan forebygge utenforskap og ekstremisme. Blant bidragsyterne er Cathrine Moestue.

Jeg har skrevet kapittel nr.11 om "Samspillet mellom sårbarhet, indre motivasjon og manipulasjon under radikaliseringsprosessen". Jeg beskriver bl.a. hvordan mekanismer for manipulasjon kan utnytte andre menneskers ønske om å hjelpe, og hvordan dette ønske om å hjelpe kan få andre til å gjøre noe de ikke hadde drømt om at de var i stand til. 

Cathrine Radikalisering.jpg
radikalisering.png

Det er spesielt 3 områder hvor små steg kan skape store traumer for den enkelte. 

  1. Hvordan isolasjon fra  venner og familie kan gjøre ungdommer enda mer sårbare for indoktrinering 
  2. Om hvordan utenforskap også kan skapes i en destruktiv relasjon 
  3. Hvordan identitet kan manipuleres ved bruk av skyldfølelse.


Vi mennesker er kanskje ikke så rasjonelle som vi liker å tro, og sårbare i møte med mennesker som later som de er noe annet enn det de faktisk er. Vi trenger kunnskap som hjelper oss å forstå mekanismer som kan være involvert i radikaliseringsprosessen, og for å yte god motstand og bevare demokratiet. Vil du lære mer om dette og hvordan vi kan yte motstand mot slik manipulering? Anbefaler jeg denne boken.


Askeladdens Metode- en fortelling om moderne ledelse!

Jeg holder foredrag og skreddersyr kurs basert bokprosjektet Askeladdens Metode. Les tilbakemeldinger fra deltagere

Boken handler om hjerneforskning og ledelse men publisering er utsatt til 2019. På en enkel og morsom måte vil jeg dele kunnskap fra beslutningspsykologi. Og bruke metaforen fra eventyret fordi det blir lettere å huske kloke grep rundt hvordan vi bedre kan lede både etisk og effektivt.  Eventyret kan hjelpe ledere bli mindre redde og mer modige når det gjelder å håndtere vanskelige samtaler, stress og konflikter.

Eventyret blir brukt for å hjelpe ledere med selvinnsikten rundt egne beslutningsfeil og ikke minst for å vise hvordan vi kan bruke eventyrene som et etisk kompass i våre kommunikasjonsstrategier. Møte med ”troll” som hinder på vei mot målet og vansker med å få folk ”om bord i båten” er velkjente problemer for ledere men ved hjelp av eventyret kan vi snakke om det vanskelige uten at det virker truende. Det gjør det lettere å lære og mer gøy å møte utfordringer.

Det finnes flere eksempler fra forfattere som bruker eventyrmetaforen for å snakke om det skjulte organisasjonslivet som f.eks. BI professoren Paul Moxnes og Karin Klenke (2002) som har brukt Askepott historien til å analysere lederskapet til Opera Winfrey, Mary Kay og Ruth Simmons. Et annet eksempel er boken ”Who moved my cheese” av Spencer Johnson. De Norske forfatterne Gunn Alme og Terje Eid har skrevet en bok som heter ”Askeladd metoden” som helt spesifikt går på rekruttering og jobbintervju. Men denne boken skiller seg fra dette perspektivet ved at den handler om hjerneforskning, beslutningsfeil, kommunikasjon og ledelse. Askeladdens Metode gir oss en psykologisk innsikt i hjernens to tenkesystem og på denne måten fungerer mer som en fleksibel metode i møte med mange ulike problemstillinger. Basert i hjerneforskning og sosialpsykologi.

Metaforen med askeladden og beslutninger er brukt fleksibelt i mange spalter fra Dagbladet Magasinet og Stella Magasinet og jeg har brukt den i forordet til den norske utgaven av Daniel Pinks bok ”To sell is human”.

Her er en smakebit. Jeg håper det er nyttig.

Flere spalter fra Dagbladet: