Jeg er en aktiv og tilstedeværende psykolog og jobber med voksne i terapi. Individualterapier den vanligste formen for samtaleterapi og vi arbeider sammen i en prosess med fokus på hele deg; kropp, tanker og følelser. Terapi gir deg en god mulighet til å finne ut av hvordan du bedre kan lytte til egne følelser og behov. Når vi lytter til egne behov så blir det også lettere å ta gode valg for seg selv og håndtere livets utfordringer, som stress, angst, uro, depresjon, sorg, traumer, alvorlig sykdom og annet.

Cathrine_moestue