FOREDRAG cathrine bilde nr. 1  eller 6 ????.png
Foredrag på Edderkoppen. Bilde nr.6?.png
FOREDRAG cathrine bilde nr. 1  eller 6 ????.png

Askeladdens metode


SCROLL DOWN

Askeladdens metode


Askeladdens Metode- en fortelling om moderne ledelse!

Boken Askeladdens Metode er lagt på is foreløpig fordi jeg fikk stipend til å skrive boken ”Hvem var Roxy”? Denne boken er mer samfunnsaktuell og blir derfor prioritert. Men det er mulig at Askeladdens Metode vil bli ferdigstilt 2019.

Cathrines gave er at hun er utrolig oppmerksom kombinert med hennes talent som kommunikatør. Det betyr at hun tilpasser og skreddersyr det hun kan til sitt publikum på en måte som blir en “innertier” hver gang. Vi har brukt Cathrines hjelp på mange måter og vil fortsette med å gjøre dette på veien fremover.
— Wesley Caple, Country Division Lead, Siemens Healthcare Norway (UNILAB)
Askeladdens Metode for radikal nysgjerrighet!.jpg
 

Hvordan lytte med Askeladdens Metode

Dette foredraget handler om hvordan og hvorfor det å lytte er nyttig når vi skal snu en situasjon fra motstand til samspill. Å lytte, å undre seg og stille små prøvende spørsmål er å være nysgjerrig.

Cathrine kaller det for Askeladdens metode; den handler om å trene opp våre ferdigheter til å forstå andre først, før vi sier noe eller kommer med vår mening.

Det absolutt siste vi vil når følelsene er sterke, er å gi noe fra oss. Å lytte til andre er å gi respekt samtidig som instinktet (Per og Pål) forteller oss at vi skal beskytte våre interesser. Moderne forskning på hjernens to tenke-system som beskrevet i Daniel Kahneman`s “Tenke raskt og langsomt” kan gi oss innsikt i hvorfor det er Askeladden og ikke Per og Pål som stikker av med prinsessen og halve kongeriket. 

Effektiv lytting hjelper oss å bygge gode relasjoner på jobben, løse problemer og forsikre oss om at vi forstår hverandre. Lytting er nøkkelen til å løse opp nesten enhver konflikt og det kan mestres med øvelse. Eventyret om Askeladden og de gode hjelperne kan være en god hukommelsesknagg for oss når vi selv skal praktisere klokskapen i å lytte. Vi vet jo dette allerede men vi glemmer det så fort. 

Målet er å styrke din kunnskap og øke ditt personlige gjennomslag.

 

Askeladdens Metode i Klasseledelse

Foredraget tar utgangspunkt i 3 grunnleggende behov vi mennesker har og er basert i sosialpsykologi

Behovet for tilhørighet og en gjensidig flyt i klasserommet. 

Behovet for å lære, for å ta gode valg som blir påvirket av lærers troverdighet. Behovet for å se seg selv i et godt lys, gir indre motivasjon og spenning.

En lærer er leder i klasserommet og kan påvirke mer effektivt ved å forstå grunnleggende behov og hvordan veilede eleven til bedre valg, læring og respekt. Det handler om å hjelpe elevene å like hverandre bedre og hvordan vi kan demonstrer vår kompetanse på en varm og troverdig måte. Og å være en detektiv slik Askeladden er ”radikalt nysgjerrig” på elevenes genuine interesser.

Takk, Cathrine! Presentasjonen og foredraget om Klasseledelse med ”Askeladdens Metode” i satte i gang mange spennende refleksjoner. Dette må flere skoler få glede av!” “ I samtale med en kollega snakket vi om hvor mye nytte vi har hatt av konseptet med å “sette seg i grua”, noe vi har reflektert mye over siden sist
—  Kjersti Kivle Westergren, Avdelingsleder, KKG.
Foredrag på Edderkoppen. Bilde nr.6?.png

Andre foredrag


Andre foredrag


Hvor lett kan lederes moralske kompass vippes av pinnen?

Store skandaler som avsløringen av Panama Papers, Enron og Madoffs Ponzi svindel viser at det er noen få ”råtne epler” som ofte er kjernen til problemet men de viser også at omfanget av svindelen ikke ville vært mulig uten at gode ledere tok dårlige valg og var blinde for hvordan de selv påvirkes av situasjonspresset. 

Kunnskap om psykologiske prinsipper for atferdsendring blir allerede brukt av våre politikere til å påvirke våre beslutninger; som når det gjelder å få oss til å velge et grønnere alternativ, et sunnere matprodukt eller betale skatten vår i tide. 

Små dytt, små endringer i ordlyden av setning har vist seg å påvirke vår atferd. Dette foredraget vil utforske hvordan vi kan bruke den samme kunnskapsbasen til å øke kvaliteten på lederes beslutninger (atferds etikk). Hvordan ledere kan endre sine mentale innstilling slik at de øker sin gjennomslagskraft, stiller bedre spørsmål, blir mer årvåkne og motstandsdyktige mot manipulasjon. Hvis ledere blir mer bevisste på at deres etiske beslutninger blir tatt intuitivt og at de sjelden er optimale, så kan de også bevisst ta mer gjennomtenkte valg ved å gjøre den vonde tenkejobben først, før de tar sine beslutninger. 

Det er troen på at ”vi vil ta gode valg fordi vi er gode personer ”som kan gjøre ledere sårbare for å bli blinde når de ”røde flaggene”  viser seg i en situasjon. Det er denne troen som kan føre til mangel på kritiske spørsmål og at gode ledere lar etikken blekne i bakgrunnen der beslutninger blir tatt.

Foredraget ble sist holdt på Juristkongressen 2016. Deltagerne ga foredraget i snitt 5,11/6 i formidlingsevne.

Bilde 3.-forelesninger- juristkongress.jpg
 

Kritisk tenkning

Hvordan kan kunnskap om sosialpsykologi gjøre oss mer motstandsdyktige mot manipulasjon og ekstremisme?

Hvordan kan skolen fremme demokratisk kompetanse hos elevene? Et svar er; å lære dem å si nei til ulike typer situasjonspress og å gjenkjenne slike situasjoner slik at de kan sette ord på ubehaget eller komme seg ut av situasjonen. Kritisk tenkning er en ferdighet som kan styrkes med tørrtrening. 

Foredraget er basert på forskningen til sosialpsykologene Robert Cialdini, Daniel Kahneman, Leon Festinger og Albert Bandura og deres bidrag til beslutningspsykologi. Vi mennesker har noen grunnleggende svakheter når vi skal ta beslutninger om å si ja eller nei til noe. Vi blir mer motstandsdyktige når vi vet og er forberedt på hva disse svakhetene er. Det gjelder alle men ungdom er mer sårbare fordi ungdomstid ofte er en usikker tid.

Foredraget ble sist holdt på:

  • Eidsvoll 1814. Nettverksdagen for Romerike 25.nov-2016. 
  • Den Nasjonale konferanse mot Radikalisering og voldelig ekstremisme, 16 september 2016
  • Halden MOTløft februar 2017
  • BUPP Sarpsborg 7 desember 2016- MOTløft
  • Ungdomskonferansen Sarpsborg 19 april 2017
  • Foredrag om radikaliseringsprosessen for MOTløft konferansen i Sarpsborg 8. mars 2018