Askeladdens Metode- en fortelling om moderne ledelse!

Boken Askeladdens Metode er lagt på is foreløpig fordi jeg fikk stipend til å skrive boken ”Hvem var Roxy”? Denne boken er mer samfunnsaktuell og blir derfor prioritert. Men det er mulig at Askeladdens Metode vil bli ferdigstilt 2019.

Cathrines gave er at hun er utrolig oppmerksom kombinert med hennes talent som kommunikatør. Det betyr at hun tilpasser og skreddersyr det hun kan til sitt publikum på en måte som blir en “innertier” hver gang. Vi har brukt Cathrines hjelp på mange måter og vil fortsette med å gjøre dette på veien fremover.
— Wesley Caple, Country Division Lead, Siemens Healthcare Norway (UNILAB)
Askeladdens Metode for radikal nysgjerrighet!.jpg
 

Hvordan lytte med Askeladdens Metode

Dette foredraget handler om hvordan og hvorfor det å lytte er nyttig når vi skal snu en situasjon fra motstand til samspill. Å lytte, å undre seg og stille små prøvende spørsmål er å være nysgjerrig.

Cathrine kaller det for Askeladdens metode; den handler om å trene opp våre ferdigheter til å forstå andre først, før vi sier noe eller kommer med vår mening.

Det absolutt siste vi vil når følelsene er sterke, er å gi noe fra oss. Å lytte til andre er å gi respekt samtidig som instinktet (Per og Pål) forteller oss at vi skal beskytte våre interesser. Moderne forskning på hjernens to tenke-system som beskrevet i Daniel Kahneman`s “Tenke raskt og langsomt” kan gi oss innsikt i hvorfor det er Askeladden og ikke Per og Pål som stikker av med prinsessen og halve kongeriket. 

Effektiv lytting hjelper oss å bygge gode relasjoner på jobben, løse problemer og forsikre oss om at vi forstår hverandre. Lytting er nøkkelen til å løse opp nesten enhver konflikt og det kan mestres med øvelse. Eventyret om Askeladden og de gode hjelperne kan være en god hukommelsesknagg for oss når vi selv skal praktisere klokskapen i å lytte. Vi vet jo dette allerede men vi glemmer det så fort. 

Målet er å styrke din kunnskap og øke ditt personlige gjennomslag.

 

Askeladdens Metode i Klasseledelse

Foredraget tar utgangspunkt i 3 grunnleggende behov vi mennesker har og er basert i sosialpsykologi

Behovet for tilhørighet og en gjensidig flyt i klasserommet. 

Behovet for å lære, for å ta gode valg som blir påvirket av lærers troverdighet. Behovet for å se seg selv i et godt lys, gir indre motivasjon og spenning.

En lærer er leder i klasserommet og kan påvirke mer effektivt ved å forstå grunnleggende behov og hvordan veilede eleven til bedre valg, læring og respekt. Det handler om å hjelpe elevene å like hverandre bedre og hvordan vi kan demonstrer vår kompetanse på en varm og troverdig måte. Og å være en detektiv slik Askeladden er ”radikalt nysgjerrig” på elevenes genuine interesser.

Takk, Cathrine! Presentasjonen og foredraget om Klasseledelse med ”Askeladdens Metode” i satte i gang mange spennende refleksjoner. Dette må flere skoler få glede av!” “ I samtale med en kollega snakket vi om hvor mye nytte vi har hatt av konseptet med å “sette seg i grua”, noe vi har reflektert mye over siden sist
—  Kjersti Kivle Westergren, Avdelingsleder, KKG.