Askeladdens Metode- en fortelling om moderne ledelse!

Vi holder foredrag og skreddersyr kurs basert i boken vi skriver sammen; Askeladdens Metode

Boken blir ferdig i løpet av 2017 og handler om hjerneforskning og ledelse. På en enkel og morsom måte vil vi dele kunnskap fra beslutningspsykologi. Vi bruker metaforen fra eventyretfordi det blir lettere å huske kloke grep rundt hvordan vi bedre kan lede både etisk og effektivt.  Eventyret kan hjelpe ledere bli mindre redde og mer modige, når det gjelder å håndtere vanskelige samtaler, stress og konflikter.

Organisasjonspsykolog Miriam Thorsell Næs

Vi skreddersyr tema for deg og din organisasjon!

Bilde.1. Miriam & Cathrine-askeladden-foredrag.png
 

Hvordan lytte med Askeladdens Metode

På dette frokostseminaret vil Cathrine snakke om hvordan og hvorfor det å lytte er nyttig når vi skal snu en situasjon fra motstand til samspill. Å lytte, å undre seg og stille små prøvende spørsmål er å være nysgjerrig.

Cathrine kaller det for Askeladdens metode; den handler om å trene opp våre ferdigheter til å forstå andre først, før vi sier noe eller kommer med vår mening.

Det absolutt siste vi vil når følelsene er sterke, er å gi noe fra oss. Å lytte til andre er å gi respekt samtidig som instinktet (Per og Pål) forteller oss at vi skal beskytte våre interesser. Moderne forskning på hjernens to tenke-system som beskrevet i Daniel Kahneman`s “Tenke raskt og langsomt” kan gi oss innsikt i hvorfor det er Askeladden og ikke Per og Pål som stikker av med prinsessen og halve kongeriket. 

Effektiv lytting hjelper oss å bygge gode relasjoner på jobben, løse problemer og forsikre oss om at vi forstår hverandre. Lytting er nøkkelen til å løse opp nesten enhver konflikt og det kan mestres med øvelse. Eventyret om Askeladden og de gode hjelperne kan være en god hukommelsesknagg for oss når vi selv skal praktisere klokskapen i å lytte. Vi vet jo dette allerede men vi glemmer det så fort. 

Målet er å styrke din kunnskap og øke ditt personlige gjennomslag.

Cathrines gave er at hun er utrolig oppmerksom kombinert med hennes talent som kommunikatør. Det betyr at hun tilpasser og skreddersyr det hun kan til sitt publikum på en måte som blir en “innertier” hver gang. Vi har brukt Cathrines hjelp på mange måter og vil fortsette med å gjøre dette på veien fremover.
— Wesley Caple, Country Division Lead, Siemens Healthcare Norway (UNILAB)
Miriam tok oss med storm! Vi er så heldige at Miriam deler sin kompetanse inn i vårt lederutviklingsprogram. Kontakten med deltakerne er umiddelbar gjennom hennes varme utstråling og friske og veiledende tilnærmingsmåte. Hennes meget solide faglige kompetanse blir levert strukturert, seriøs og personlig. Hun evner å formidle et relativt tungt teoretisk materiale på en lettfattelige og morsom måte.  Hun er i tillegg lett å spille ball med og fanger raskt opp hva som er vårt behov. Det er en glede å anbefale Miriam – hun vil være en positiv bidragsyter i mange sammenhenger!
— Anne Thorbjørnsen, HR-sjef region syd
 

Askeladdens Metode i Klasseledelse

Foredraget tar utgangspunkt i 3 grunnleggende behov vi mennesker har og er basert i sosialpsykologi

Behovet for tilhørighet og en gjensidig flyt i klasserommet. 

Behovet for å lære, for å ta gode valg som blir påvirket av lærers troverdighet. Behovet for å se seg selv i et godt lys, gir indre motivasjon og spenning.

En lærer er leder i klasserommet og kan påvirke mer effektivt ved å forstå grunnleggende behov og hvordan veilede eleven til bedre valg, læring og respekt. Det handler om å hjelpe elevene å like hverandre bedre og hvordan vi kan demonstrer vår kompetanse på en varm og troverdig måte. Og å være en detektiv slik Askeladden er ”radikalt nysgjerrig” på elevenes genuine interesser.

Takk, Cathrine! Presentasjonen og foredraget om Klasseledelse med ”Askeladdens Metode” i satte i gang mange spennende refleksjoner. Dette må flere skoler få glede av!” “ I samtale med en kollega snakket vi om hvor mye nytte vi har hatt av konseptet med å “sette seg i grua”, noe vi har reflektert mye over siden sist
—  Kjersti Kivle Westergren, Avdelingsleder, KKG.