Nr. Terapi for voksne.jpg
Bilde nr.2. Hva er følelser.jpg
Bilde 6.. Hva er EFT?.jpeg
Bilde nr.3 Arbeidslliv og følelser. Leder trening.JPG
Skjermbilde 2017-03-22 kl. 16.20.59.png
Nr. Terapi for voksne.jpg

Emosjonsfokusert terapi for voksne


SCROLL DOWN

Emosjonsfokusert terapi for voksne


Jeg er en aktiv og tilstedeværende psykolog og jobber med voksne i terapi. Individualterapier den vanligste formen for samtaleterapi og vi arbeider sammen i en prosess med fokus på hele deg; kropp, tanker og følelser. Terapi gir deg en god mulighet til å finne ut av hvordan du bedre kan lytte til egne følelser og behov. Når vi lytter til egne behov så blir det også lettere å ta gode valg for seg selv og håndtere livets utfordringer, som stress, angst, uro, depresjon, sorg, traumer, alvorlig sykdom og annet.

Cathrine_moestue
Bilde nr.2. Hva er følelser.jpg

Hva er følelser


Hva er følelser


Følelser er en kroppslig reaksjon som gir deg informasjon og hjelper deg å overleve ved å gi deg raske, effektive og automatiske måter å reagere på i viktige situasjoner. Følelser forteller deg hvilke behov du har. Følelser kommuniserer også hva du føler ovenfor andre mennesker. 

Jeg kan hjelpe deg med å bli mer bevisst på deg selv og dine følelser som igjen vil gjøre deg tryggere og mer glad. Det er mange følelser som er skambelagte men hos meg kan vi utforske dette sammen innenfor trygge rammer. Det vil hjelpe deg å regulere og håndtere vanskelige følelser bedre. Det er veldig vanlig å ha vonde følelser og jeg ønsker å bidra til at du får en større emosjonell frihet og glede. Emosjonsfokusert terapi ( EFT) hjelper oss både med å normalisere og forandre på følelser.

Og denne filmen om Albert og Ugla handler om akkurat det:

 
 
Bilde 6.. Hva er EFT?.jpeg

Hva er emosjonsfokusert terapi?


Hva er emosjonsfokusert terapi?


Empati er helt sentralt Emosjonsfokusert terapi (EFT) og jeg blir møysommelig opptrent i ulike empatiske intervensjoner både fordi ulike former for empati er svært virkningsfullt men også fordi den terapeutiske alliansen (vårt samarbeid) har vist seg å være kjernen i god terapi.  Metoden ser på følelser som en sentral del av vårt indre liv. Den tar utgangspunkt i at følelser organiserer vår selvopplevelse og våre relasjoner med andre. Mange kan oppleve EFT som annerledes enn ande terapier fordi vi møter vanskelige følelser med stor grad av trygghet. «Follow the pain» er et av mantraene i EFT. Utdanningsprogrammet jeg går på i EFT arrangeres av NIEFT: Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi, som er en det av the International Society of Emotion-Focused Therapy (isEFT), ledet av dr. Greenberg og hans kolleger.

Bilde nr.3 Arbeidslliv og følelser. Leder trening.JPG

Arbeidsliv og følelser


Arbeidsliv og følelser


Det gir mening å fokusere på følelser på arbeidsplassen fordi det er så tett knyttet til din gjennomslagskraft og beslutningsevne.

Evne til å regulere egne følelser og ikke minst imøtekomme andres vanskelige følelser er en viktig ferdighet for ledere. Arbeidsplassen er et sted hvor logisk og rasjonell tenkning dominerer men også illusjonen av hvor rasjonelle vi mennesker faktisk er kan dominere. Derfor blir følelsenes rolle i beslutningsprosesser ofte neglisjert og faren er stor for at ledere mister muligheten til en optimal beslutning i ulike situasjoner. Evnen til å håndtere og regulere følelser er viktig for god flyt på arbeidsplassen både for ledere og medarbeidere. Vil du lære mer om dette og hvordan du kan øke din gjennomslagskraft på etiske og effektive måter? Da kan jeg hjelpe deg. Jeg har over 12 års erfaring med å gi lederveiledning og har unik kompetanse på sosial innflytelse og forhandlinger.

 

Nyhet! Å forstå og forandre på følelser

Dette er den første norske fagboken om Emosjonsfokusert Terapi (EFT), skrevet av psykolog Jan Reidar Stiegler ved Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR). 

Emosjonsfokusert terapi (EFT) er en empirisk støttet behandling med røtter i humanistisk terapi, gestaltterapi, emosjonsteori og tilknytningsteori. Den tar utgangspunkt i at emosjoner på en grunnleggende måte organiserer individets selvopplevelse, hvordan informasjon tas inn og tolkes, våre handlingsvalg og hvordan vi samhandler med andre. 

EFT er en opplevelses- og prosessorientert form for terapi utviklet av Dr. Leslie Greenberg og hans kolleger, som gjennom tiår har studert videoer av terapi og identifisert både hva som fremmer hensiktsmessig emosjonell prosessering, hvordan man kan jobbe med grunnleggende emosjonell smerte og hva som skal til for å endre denne smerten.

 Terapeutisk endring i EFT skjer ved hjelp av bevissthet om, aktivering og omforming av følelser, samt refleksjon og meningsdannelse, alt innenfor rammen av en empatisk relasjon. EFT har gjennom en rekke studier vist seg effektiv i behandling av depresjon, traumer og spiseforstyrrelser.

Skjermbilde 2017-03-22 kl. 16.20.59.png

Ta kontakt


Ta kontakt


Slik finner du meg

 

Adresse:

Psykologene på Aker Brygge
Grundingen 6 , 3. etasje
Business Village / Aker Brygge

Kontakt meg:

Hvis du vil lære mer om deg selv og hvordan jeg kan hjelpe deg så ta kontakt med meg på epost cathrine@psykologmoestue.no

Navn *
Navn