Empati er helt sentralt Emosjonsfokusert terapi (EFT) og jeg blir møysommelig opptrent i ulike empatiske intervensjoner både fordi ulike former for empati er svært virkningsfullt men også fordi den terapeutiske alliansen (vårt samarbeid) har vist seg å være kjernen i god terapi.  Metoden ser på følelser som en sentral del av vårt indre liv. Den tar utgangspunkt i at følelser organiserer vår selvopplevelse og våre relasjoner med andre. Mange kan oppleve EFT som annerledes enn ande terapier fordi vi møter vanskelige følelser med stor grad av trygghet. «Follow the pain» er et av mantraene i EFT. Utdanningsprogrammet jeg går på i EFT arrangeres av NIEFT: Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi, som er en det av the International Society of Emotion-Focused Therapy (isEFT), ledet av dr. Greenberg og hans kolleger.