Jeg deler kunnskap om hvordan sosialpsykologi kan hjelpe oss å ta vare på våre demokratiske verdier. Derfor deltok jeg på Radikaliseringskonferansen 2016 og på Ungdomskonferansen mot ekstremisme i Bærum i 2016. Jeg laget en tekst og video for Psykologforeningen om radikalisering og mekanismer for manipulasjon. Hva er radikalisering? Hvor svaret handler om å forstå prosessen for endring av en persons identitet og vaner. Jeg har holdt foredrag for Kripos og Psykologforeningen om likhetene mellom sekter og terrorgrupper i 2015. Samt flere foredrag for Halden og Sarpsborg kommune i programmet ”Motløft” 2016-17 om hvordan vi kan forebygge bedre med dypere kunnskap om psykologi og manipulasjon.